Jandab isolering AB är ett företag från Örebro med fokus på tjänster inom teknisk isolering och brandtätning. Med teknisk isolering menas isolering av tekniska installationer såsom ventilationssystem och vvs installationer. Även olika industriella tillämpningar t.ex. pannor och cisterner.

Vi är i dagsläget 7 montörer och vårat verksamhetsområde är hela Mellansverige.

Vi är anslutna till teknikinstallationsavtalet via vårat medlemskap i installatörsföretagen.Ventilationsisolering.
Ventilation isoleras för att spara energi, förhindra kondens och upprätthålla brandskyddstekniska krav mellan brandceller i konstruktioner.

VVS Isolering.
VVS installationer isoleras med mineralull eller cellgummi för att spara energi, skydda mot heta rör och förhindra kondens.

Brandtätning.
För att förhindra spridning vid brand så måste håligheter och springor fyllas och fogas för att uppnå en brandgastäthet mellan olika brandceller i konstruktioner.


Plåtslageri.
Vi utför plåtinklädnad av isolerade VVS och Ventilations installationer, pannor och cisterner. Både innomhus och utomhus.